7 ตุลาคม 2022

บาคาร่าออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย

เว็บพนันออนไลน์ สมัครสมาชิกใหม่รับฟรี 50 บาท

“ปัญหาสุขภาพจิต”จะพุ่งขึ้นเป็นโรคอันดับ 1

ดูแลสุขภาพ

ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่มักพบในคนมีอายุ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับ 1

ดูแลสุขภาพ

ในเวทีโต๊ะกลมเสวนาออนไลน์ “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนไทย” จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆนี้ นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  เชื่อว่าอีกราว 10-20 ปีข้างหน้า ปัญหาสุขภาพจิต จะพุ่งแซงหน้าทุกโรคแม้แต่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่จะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นเป็นอันดับ 1

ขณะที่ปัญหาสุขภาพจิตที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายมีหลากหลายสาเหตุ ถ้าดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ใน 100 คน พบว่า

  • อันดับ 1 หรือราว 50% เป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ทั้งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน หรือในโรงเรียน
  • ปัญหาเรื่องการมีโรคประจำตัวทั้งโรคทางกายที่รักษาไม่หาย ทำให้รู้สึกไม่มีคุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่และโรคทางจิต
  • ปัญหาการใช้สุราและสารเสพติด โดยในผู้เสียชีวิตยจากการฆ่าตัวตาย พบว่า 10-20 % จะตรวจพบสารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งในเลือด
  • ปัญหาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจ

จากข้อมูลพบว่า 90% เกิดจาก 2 ปัจจัยขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีโรคทางกาย หากมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีลูกหลานดูแลเอาใจใส่ ให้กำลังใจ ไม่ด้อยค่า ก็จะใช้ชีวิตดีมีความสุข